ESF: Ontzorgd verbeteren

Bedrijfsprocessen verbeteren en duurzame inzetbaarheid van medewerkers vergroten om effectiever te werken. Dat klinkt niet alleen interessant, maar is nu ook financieel zeer aantrekkelijk met de sociale innovatie subsidie vanuit de Europese Unie. 

Vernieuwen en veranderen om beter te presteren staat bij iedere organisatie die zich verder wil ontwikkelen hoog op het verlanglijstje. Maar wat hierbij de beste aanpak is, wat het oplevert en niet onbelangrijk, wat het kost, houdt veel ondernemers tegen concrete stappen te zetten. 

MnP Solutions ondersteunt uw organisatie met verander- en verbeterexpertise, zodat de juiste aanpak en het gewenste resultaat wordt bereikt. De Europese subsidie ESF subsidie: duurzame inzetbaarheid, kan aan de andere kant voor een aanzienlijke financiële ondersteuning zorgen. 

Doordat MnP Solutions u helpt met het indienen van de aanvraag, het opstellen van een gedegen projectplan, het uitvoeren van het project en het opstellen van een gedegen projectadministratie en rapportage, wordt u bij dit traject geheel ontzorgd.

Aanvraagcriteria 

 • Een project heeft tot doel het verkrijgen van advies met een implementatieparagraaf, dan wel het begeleiden van de implementatie van een advies, op het terrein van duurzame inzetbaarheid van werknemers. Het project dient een bijdrage te leveren aan het bevorderen van gezond, competent, gemotiveerd en productief werken van indiensttreding tot aan pensionering en is gericht op één of meerdere van onderstaande thema's of activiteiten:
 1. het maken van een bedrijfs- of organisatiescan;
 2. het uitvoeren van (periodiek) onderzoek naar duurzame inzetbaarheid van werknemers;
 3. het bevorderen van gezond en veilig werken;
 4. het bevorderen van een leercultuur voor werknemers;
 5. het aanpassen van de organisatie van het werk;
 6. het stimuleren van interne en externe mobiliteit van werknemers, waaronder het begeleiden van werknemers naar ondernemerschap;
 7. het bevorderen van een flexibele werkcultuur met oog op het beter kunnen combineren van arbeid en zorg;
 8. het invoeren van arbeidstijdenmanagement.
 • In aanmerking komen alle bedrijven en instellingen die werknemers in dienst hebben. Focus van de regeling ligt op het midden- en kleinbedrijf (mkb), maar ook grotere organisaties in de (non)-profit sector komen in aanmerking.
 • Uw project bestaat uit het inhuren van een adviseur. Deze adviseur stelt een diagnose of advies op en/of test of implementeert een plan van aanpak
 • Uw project duurt maximaal tien maanden.

Hoogte subsidie 

De subsidie bedraagt maximaal € 10.000,-. Tot 50% van de projectkosten.
Er wordt geen subsidie verstrekt wanneer de kosten van de adviseur lager zijn dan € 12.000,-.

Subsidie kan worden aangevraagd vanaf 19 oktober 2015 tot en met 13 november 2015.

Benieuwd wat sociale innovatie binnen uw organisatie kan opleveren, of heeft u vragen over de subsidie? 

Wij leggen het graag in een persoonlijk gesprek uit.

PNO

 

Bij de subsidieaanvragen werkt MnP Solutions samen met PNO, 
een full-service subsidieadviesbureau.
Meer info over PNO vindt u op www.pno.nl