6 november, 2014 · Rene Plasman Professionele aanpak en vastberadenheid zijn typerend

Mieke Dams over Molenaar& Plasman SolutionsMilora Group over Molenaar&Plasman Solutions
Mieke Dams
Directeur en Eigenaar
Milora Group

'Molenaar&Plasman Solutions biedt value for money, een compleet pakket en een leerzame ervaring waar je rijker uitkomt.'

'Milora Group richt zich op zowel het verbeteren van productieprocessen als ondersteunende processen, bij bedrijven binnen de procesindustrie. Momenteel werken wij binnen de raffinaderij van Q8 Europoort, aan het integreren van de werkprocessen. Het doel is om de links tussen de verschillende afdelingen te versterken, de werkprocessen te verbeteren en kosten te besparen.

Voor dit project hebben we gekozen om te werken met de Six Sigma methode. We zochten naar een solide partner en kwamen terecht bij Molenaar & Plasman Solutions. Tijdens de eerste kennismaking was er meteen een klik, zowel op het gebied van kennis en werkhouding, als op persoonlijk vlak. Vanuit Milora Group geloven we dat je besparingen realiseert, door de praktijksituatie concreet te verbeteren. De theorie die je daarbij gebruikt is slechts een middel. Zo staat MnP Solutions hier ook in en dat onderscheidt hen in deze branche.

Van start tot finish
Voordat we aan de slag gingen met verbetertrajecten, is er voor elk proces een eigenaar toegewezen vanuit de organisatie. Deze eigenaar is verantwoordelijk voor het verbeteren van het aan hem of haar toegewezen proces. Wij bieden ondersteuning en zoeken naar oplossingen om blokkades tijdens de implementatie op te heffen en tot resultaten te komen. Voorheen werden veel plannen gemaakt, die daarna werden overgedragen aan een ander implementatieteam, dat niet met dit plan uit de voeten kon. Van die aanpak zijn wij afgestapt: We werken met één team van start tot finish. Dit geeft het beste en het meest duurzame resultaat. 

Concrete resultaten
Behaalde verbeteringen en besparingen worden nauwgezet bijgehouden en gerapporteerd aan de raffinaderij. De verbeterslag gaat gepaard met veel veranderingen die door de medewerkers van de raffinaderij opgepakt moeten worden. Dit is geen gemakkelijk traject en kost veel tijd. De afdeling Inkoop is een mooi voorbeeld waar medewerkers zelf hard meewerken. Daar zijn al hele concrete resultaten geboekt.

Opvolging projecten
De projecten waar we binnen de organisatie aan werken, volgen we op met behulp van A3-posters. Dit is een bekende Six Sigma techniek, waarmee je de status van een project beknopt en visueel communiceert. Je schetst eerst het probleem, de grondoorzaken van dit probleem en de doelstellingen die je voor ogen hebt. Vervolgens definieer je je actieplan. Elke poster wordt maandelijks bijgewerkt om de actuele status weer te geven en uiteindelijk toon je de behaalde resultaten. De medewerkers maken zich op deze manier de technieken eigen, om hun projecten te kunnen blijven opvolgen.  

Gaan voor het eindresultaat
De aanpak van MnP Solutions is praktisch. Ze baseren zich op de theorie en maken gebruik van de tools die bijvoorbeeld Six Sigma biedt, maar komen bovenal met oplossingen die een organisatie verder helpen. Ook als deze buiten de vastgestelde kaders vallen. Daarnaast zijn de professionele aanpak en vastberadenheid van MnP Solutions typerend. Ze gaan voor het eindresultaat en zijn met niets minder tevreden. MnP biedt value for money, een compleet pakket en een leerzame ervaring waar je rijker uitkomt.'

Productie van Ivisueel 2014.