24 mei, 2011 · Rene Plasman Van SLA naar krachtig stuurmiddel

Jaap Cuperus Over Molenaar&Plasman SolutionsAEB over Molenaar&Plasman Solutions

 

Jaap Cuperus
Quantity Contracts Surveyor
Afval Energie Bedrijf

“We hebben een constructieve invulling gegeven aan onze SLA, waardoor het inzichtelijk is waar de prestatie van de contractor, die van de samenwerking, maar ook onze eigen prestaties kunnen worden verbeterd.”

Verbetering van een samenwerking, begint met het juiste inzicht in de samenwerking. Dit inzicht wordt daadwerkelijk bruikbaar inzicht, als het meetbaar, controleerbaar en feitelijk is gemaakt. Inzicht gebaseerd op onderbuikgevoelens leidt voornamelijk tot discussies over incidenten en uitschieters. Omdat het wenselijker is om een samenwerking goed te beoordelen en deze hiermee constructief te verbeteren, zijn kritische prestatie indicatoren (KPI’s) gericht op het samenwerken een effectief middel.

De afgelopen maanden heeft Molenaar&Plasman Solutions enkele organisaties ondersteund bij een dergelijk “KPI project”. De samenwerking tussen Hertel en het Afval Energie Bedrijf (AEB) in Amsterdam en de samenwerking van Hertel en BIS (verenigd in HESP) met NUON worden nu kwantitatief beoordeeld. Door geschikte KPI’s overzichtelijk te presenteren in bruikbare dashboards, is het mogelijk de diverse onderhoudswerkzaamheden meetbaar en beoordeelbaar te maken.

Zoals de naam al vermoedt, produceert de AEB naast herbruikbare materialen uit afval, net als de NUON duurzame energie. Beide organisaties hebben hiervoor hun eigen centrales. In deze centrales bevinden zich grote ketels en vaten, liggen kilometers leidingen, onderbroken door pompen en afsluiters. Om energie- en warmteverspilling te voorkomen worden deze leidingen, ketels en vaten geïsoleerd met een dikke laag wol. Voor het onderhoud van de centrales zijn steigerbouwers, isolatiemonteurs, lassers, fitters en andere monteurs nodig. Door dergelijke onderhoudsmedewerkers veilig, efficiënt en kwalitatief goed in te zetten, verzorgt Hertel bij AEB de steigerbouw en HESP bij NUON de steigerbouw, isolatie en het saneren van schadelijke vezels.

Een goed en efficiënt onderhoud van de centrales maakt het mogelijk om de bewoners van Groot Amsterdam stabiel van elektriciteit te voorzien. Een goede samenwerking tussen de energiebedrijven en de aannemers is hiervoor dus van essentieel belang. Net als een juiste en constructieve beoordeling van deze samenwerking.

Jaap Cuperus: “De samenwerking met Hertel en Molenaar&Plasman Solutions heeft geleid tot een helder en duidelijk dashboard, waarmee we een constructieve invulling hebben kunnen gegeven aan onze SLA. Op deze wijze is het mogelijk te beoordelen waar de prestatie van de contractor, die van de samenwerking, maar ook onze eigen prestaties kunnen worden verbeterd.”