4 april, 2011 · Jeroen Molenaar Publicatie in magazine TIEM nr. 40

Vanaf 2 april is het magazine TIEM, dat over mensen, business en ICT gaat, te verkrijgen bij uitgeverij TIEM. In deze voorjaarsuitgave is MnP Solutions gevraagd, na de eerdere succesvolle publicatie in BPQR, ook een bijdrage te leveren over “Inzicht & Verbetering”.

In de bijdrage getiteld: “Hoe organisaties met Six Sigma Leadership tot Management Excellence komen.” zet MnP Solutions uiteen dat: Om te kunnen inspelen op de veranderende wensen in de markt, is het nastreven van Operational Excellence onvoldoende. Willen organisaties succesvol blijven, dan moeten ze investeren in het benutten van het ware potentieel van medewerkers. Het nastreven van Management Excellence door middel van Six Sigma Leadership kan daar een bijdrage aan leveren.

Magazine TIEM gaat over mensen, business en ICT. Het belicht de strategie van het informatiemanagement in al zijn facetten. En wil daarmee de lezers helpen met het ontwikkelen van een brede visie op de strategische, organisatorische en bedrijfskundige vraagstukken die met de inzet van informatietechnologie samenhangen. TIEM wordt uitgegeven sinds 2004. http://www.uitgeverijtiem.nl

Geïnteresseerd in een gratis hardcopy van de voorjaarsuitgave van TIEM? Stuur dan een mail naar MnP Solutions en wij sturen u kosteloos een exemplaar toe. Downloaden van het artikel kan uiteraard ook.