11 februari, 2011 · Jeroen Molenaar Molenaar&Plasman Solutions publiceert in BPQR over Six Sigma Leadership en Management Excellence

Voor de tweede uitgave van Best Practice Quarterly Review, van itSMF NL, is MnP Solutions gevraagd een bijdrage te leveren. Een bijdrage over “Six Sigma en leiderschap”.

In de visie van MnP Solutions is Six Sigma breed inzetbaar en wanneer op de juiste manier toegepast, een prima middel om tot management excellence te komen. Hoe deze visie er uitziet, wat management excellence inhoudt en welke rol leiderschap speelt bij het nastreven ervan, deelt MnP Solutions, in het artikel: “Hoe organisaties met Six Sigma Leadership tot Management Excellence komen.”

U kunt de bijdrage van MnP Solutions voor Best Practice Quarterly Review, met de titel: "Hoe organisaties met Six Sigma Leadership tot Management Excellence komen." gratis downloaden.

Best Practice Quarterly Review wordt ingezet door itSMF NL om kennis op verschillend inhoudelijk niveau en voor verschillende doelgroepen te ontsluiten. Op academische niveau geeft BPQR voor leden van itSMF best practises met theoretische onderbouwing weer, alsmede de uitkomsten van onderzoek om uitwisseling binnen het vakgebied servicemanagement in de breedste zin te stimuleren. www.itsmf.nl