28 januari, 2011 · Rene Plasman De Credit Managers Index, een nieuwe graadmeter voor de Economie.

Verbeteren begint met inzicht. Om te anticiperen op (aankomende) ontwikkelingen in de economie, is inzicht in de economie van wezenlijk belang. Het vinden van juiste indicatoren die dit inzicht geven is de kunst. Sinds jaar en dag is een van deze indicatoren de PMI (Purchasers Managers Index, ook wel inkopersindex genoemd).

Op 27 Januari 2011 is er voor het eerst in Nederland een aanvullende graadmeter gepubliceerd. De Credit Managers Index (CMI). In de Verenigde Staten is de CMI al jaren een begrip. Sinds 2003 fungeert deze index aan de hand van 10 vaste en bepalende factoren, als een van de belangrijkste economische graadmeters.

De Credit Managers Index
De werking van de CMI is eenvoudig doch doeltreffend. Maandelijks worden een aantal vaste factoren gevolgd. De deelnemende creditmanager wordt middels een enquête anoniem gevraagd of de betreffende factor verbetert, dan wel verslechtert of ongewijzigd is ten opzichte van de voorgaande maand. Hierdoor ontstaat er een concreet beeld van de ontwikkeling van deze factoren. Alle ontwikkelingen van deze factoren bij elkaar leiden tot een indexgetal, de CMI. Dit getal ligt tussen de 0 en de 100, waarbij uitkomsten tussen de 35 en 65 gebruikelijk zijn. Hierbij geldt dat een getal onder de 50 duidt op een krimpende en een getal boven de 50 op een groeiende economie.

De factoren die gemeten worden zijn verdeeld in drie gunstige (Aantal nieuwe klanten, Totaal geïncasseerd en Uitstaand kredietlimiet) en zeven ongunstige factoren (Krediet afwijzingen, Vorderingen naar een 3e partij, Klachten, Vervallen saldo, Afschrijvingen en Faillissementen, WSNP of SHV).  Juist de creditmanagers zijn uitermate geschikt om inzicht te geven in deze factoren en daardoor in de economie. Zij weten namelijk als geen ander hoeveel geld er beschikbaar is voor investeringen, om in te kopen, of te kunnen groeien. In feite zijn zij de zogenaamde “kanarie in de mijn” die als eerste onraad (verandering) constateren. De creditmanagers hebben als geheel hiermee het eerste inzicht in de ontwikkeling van de economie.

Molenaar&Plasman Solutions maakt de CMI mogelijk
De CMI in Nederland is een initiatief van Burlinq en Kwestplus. Burlinq is de specialist in creditmanagement. Een team van interim creditmanagers, debiteurenbeheerders, docenten en adviseurs is namens Burlinq dagelijks enthousiast aan het werk om de cashflow bij haar klanten te optimaliseren. Hierbij wordt niet alleen gezocht naar quick wins, maar vooral naar structurele oplossingen.

Kwestplus haar expertise ligt in de samenwerking tussen opdrachtgevers en haar incassopartners en/of deurwaarders. Het doel van Kwestplus is hierbij om het maximale op het gebied van kwaliteit, rendement, doorlooptijd en operationele kosten te bereiken. Hiervoor maakt men gebruik van het door hen ontwikkelde programma i-Services.

Ook MnP Solutions heeft geholpen met tot stand brengen van de CMI. Net als de vele andere organisaties hebben wij door het invullen van de CMI enquête de publicatie mogelijk gemaakt. Hierbij heeft MnP Solutions een kleine steen bijgedragen aan het ontstaan van deze nieuwe economische graadmeter. Wilt u ook een rol hebben in het opstellen van een belangrijke economische graadmeter? En helpen met het zo betrouwbaar mogelijk maken van de CMI? Of wilt uw inzicht in de specifieke ontwikkelingen in uw branche met betrekking tot de CMI? Meldt u dan net als MnP Solutions aan op http://www.cm-benchmark.nl/ en vul maandelijks de Credit Mangers Index enquête in. Op deze site kunt u ook de eerste publicatie van de CMI vinden.