14 mei, 2010 · Rene Plasman Wat is Six Sigma nu eigenlijk?

Six Sigma is een verbetermethode om processen te optimaliseren. De methode is een verzameling van krachtige tools en middelen die succesvolle projecten met significante verbeteringen garanderen. MnP Solutions vat Six Sigma samen in vier basisprincipes:

  • Eerst denken, dan doen
  • Meten is weten
  • Onderbuikgevoel versus Harde feiten
  • Verbeteren is veranderingen ook borgen

Deze vier principes komen terug in de DMAIC cirkel die de basis vormt voor de Six Sigma methode; Define, Measure, Analyse, Improve en Control.

Eerst denken, dan doen, Define

Leest u eerst de instructie van een Ikea kast voordat u deze in elkaar zet?

Zo niet, zit de kast dan in één keer in elkaar, zonder dat ene schroefje over te houden? In veel organisaties worden problemen op dezelfde wijze aangepakt. Eerst doen, dan denken. Men begint met het monteren van de kast zonder eerst te kijken hoe deze in elkaar gezet kan worden. Te weinig wordt er de tijd genomen om de werkelijke oorzaak van het probleem te onderzoeken en men richt zich veel te snel op de oplossing. Daarom is de eerste fase van een Six Sigma project de Define fase, waarin nagedacht wordt voor de daadwerkelijke actie te ondernemen.

Door het proces in kaart te brengen en na te denken over potentiële oorzaken, de gewenste aanpak en het geschikte team, richt het project zicht niet op de gevolgen, maar op de werkelijke oorzaak. Dit maakt (achteraf) brandjes blussen onnodig, want deze werkwijze voorkomt de brand.

Meten is weten, Measure

Hoe wint Sven Kramer op de Olympische spelen, als zijn tijd niet wordt gemeten?

Hiervoor dient zijn tijd toch te worden gemeten. Het al oude gezegde, meten is weten, wordt bij sport veelvuldig toegepast. Bij Six Sigma vormt dit gezegde de kern. Hoe groot een probleem, de oorzaken en gevolgen werkelijk zijn, is pas echt duidelijk wanneer ze zijn gemeten. Door juiste metingen uit te voeren en de correcte gegevens te verzamelen ontstaat er een beeld van de situatie en de beïnvloedbare factoren die de oorzaak van het probleem kunnen wegnemen.

Het is niet altijd noodzakelijk om extra metingen te verrichten. Veel metingen worden als onderdeel van het proces structureel uitgevoerd en opgeslagen, en zijn dus direct te gebruiken.

Onderbuikgevoel versus Harde feiten, Analyse & Improve

Waarom kiest u voor een bepaalde supermarkt om boodschappen te doen?

Op basis van prijs, aanbod, of uit gewoonte En is de prijs van de betreffende supermarkt werkelijk het laagst, of het aanbod het grootst? Keuzes worden vaak gemaakt vanuit ervaring en gewenning of op basis van onjuiste informatie. De Six Sigma methode voorziet hierin, door een spiegel voor te houden. De betrouwbare gegevens uit metingen en registraties worden geanalyseerd en geven nieuwe inzichten of ondersteunen bestaande onderbuikgevoelens. Hierdoor zijn keuzes verantwoord en leveren ze het gewenste resultaat.

Verbeteren is veranderingen ook borgen, Control

Hoe voorkomt u dat u zonder brandstof komt te staan?

Niemand strandt graag langs de weg zonder brandstof. Om dit te voorkomen heeft de autofabrikant een sterk controle- en borgsysteem ontwikkeld. Een indicator en procedure. Iedere auto is uitgerust met een brandstofmeter waarop te zien is hoeveel brandstof er nog in de tank zit. Wanneer deze meter in het rood staat, moet er actie worden ondernomen, tanken! Simpel en zeer doeltreffend, zoals een controlesysteem behoort te zijn.

De aanpak tijdens de controlfase bij Six Sigma kent hetzelfde resultaat. Een eenvoudige en begrijpelijke indicator en een procedure voor de te nemen acties bij afwijkingen. Hiermee zorgt u dat ingevoerde verbeteringen in de organisatie geborgd blijven.

Six Sigma

Six Sigma is een krachtige methode die door een gestructureerde aanpak gebaseerd op data en statistiek niet de gevolgen van een probleem, maar de oorzaak oplost. Hierdoor worden besparingen van € 50.000 en/of verbeteringen van minstens 25% ten opzichte van de beginsituatie mogelijk gemaakt.

Klik hier om dit artikel te downloaden