1 februari, 2013 · Rene Plasman Kosten door slechte kwaliteit, Cost of Poor Quality.

Er zijn maar weinig ondernemers en organisaties die ontevreden klanten nastreven en die trots zijn op het leveren en van een kwalitatief slecht product of dienst. Nee, veelal staat de klant voorop, en is het leveren van de gewenste kwaliteit een van de belangrijkste doelen. Tot zover niets vreemds. Echter om dit te bereiken worden de meest complexe controle-loops, testcycli en checklists bedacht, die aan het einde van het proces de gewenste kwaliteit niet eens garanderen. Te weinig wordt er gezocht naar de bron van het probleem van het leveren van de ongewenste kwaliteit. Met als gevolg veel zichtbare én nog veel meer onzichtbare kosten, de zogenaamde “Cost of Poor Quality” (COPQ), Kosten door slechte kwaliteit.

Uit onderzoek is gebleken dat ongeveer 5% van de omzet besteed wordt aan afval, afgekeurde producten, overbodige controles en inspecties. Echter dit is nog maar het puntje van de spreekwoordelijke ijsberg. Verborgen onder het water zit gemiddeld nog eens 15% van de omzet. Deze wordt besteed of gaat verloren door bijvoorbeeld niet alle capaciteit te gebruiken, tijd te besteden aan ontevreden klanten, spoedkosten, het niet maken van verkoop en overwerk.

Met behulp van de Lean Six Sigma methode en haar beproefde tools en technieken, wordt daadwerkelijk de bron van de problemen aangepakt. Waardoor het gedrag in organisaties verandert, vertrouwen groeit en zowel zichtbare als onzichtbare kosten door slechte kwaliteit worden gereduceerd. Verbeteringen van 15-20% zijn hierbij realiseerbaar.

 

Cost of Poor Quality