4 juni, 2010 · Rene Plasman Hoe mean is Lean?

Lean of Lean Manufacturing, zoals het algemeen bekend staat, is een managementfilosofie die zich richt op het elimineren van verspillingen. Hiermee ontstaat een “slanke productie”, die idealiter slechts de activiteiten uitvoert die werkelijk waarde opleveren voor de klant. Lean onderscheidt hierbij acht verschillende verspillingen (the eight wastes of Lean):

  • Defecten (Defects)
  • Overproductie (Overproduction)
  • Wachten (Waiting)
  • Transport (Tranportation)
  • Opslag (Inventory)
  • Beweging (Motion)
  • Meer doen dan nodig is (Extra processing)
  • Onbenutte creativiteit en capaciteit (Non-utilized talents)

Door deze verspillingen te reduceren, ontstaat een organisatie die gericht is op onder andere een verkorte doorlooptijd, first-time-right en lage voorraden met just-in-time principes. Daarnaast heeft het Lean denken veelal een goede invloed op kwaliteit en veiligheid.

Lean processen dragen dus bij aan het kostenefficiënt produceren. De vraag hierbij is hoe Mean de organisaties zijn die het Lean denken ver doorvoeren. Immers, het risico van een Lean proces is dat de meeste tijd, energie en creativiteit enkel gaat zitten in het uitvoeren van het proces, of het verder “verleanen” ervan. Dit kan het ondernemerschap en de tijd om innovatieve ideeën te ontwikkelen en door te voeren beperken. Op lange termijn leidt dit tot nadelige effecten op het voldoen aan de continu veranderende wensen van de klant.

We kunnen gerust stellen dat op korte termijn Lean een goede tool is om organisaties Mean te krijgen, kosten worden gereduceerd en de klanttevredenheid wordt sterk verbeterd. Echter het gemene, van Lean denken te ver doorvoeren,  is dat de focus sterk op de interne organisatie komt te liggen. Dit maakt aanpassen aan externe invloeden lastiger.

Organisaties moeten daarom waakzaam zijn dat het Lean denken geen doel op zich wordt. Wanneer Lean ingerichte organisaties ruimte houden voor een mate van ondernemerschap en vrijheid in het uitvoeren van werkzaamheden, plukken deze organisaties de vruchten van twee werelden. Innovatief en kostenefficiënt produceren.

Klik hier om dit artikel te downloaden