30 oktober, 2009 · Jeroen Molenaar Behoud uw ISO 9001-certificaat, ook na 15 november 2009

De ISO 9001 normering bevat eisen voor een kwaliteitsmanagementsysteem waarmee u uw klanttevredenheid verhoogt. Deze kwaliteitsnorm wordt door interne en externe partijen (zoals certificatie-instellingen) gebruikt om te beoordelen of de organisatie in staat is te voldoen aan eisen van klanten, wet- en regelgeving en de eigen eisen van de organisatie. Op basis van deze norm kan een certificaat worden behaald. Op internationaal niveau zijn door ISO (International Organization for Standardization) en IAF (International Accreditation Forum) afspraken gemaakt over (geaccrediteerde) certificatie tegen ISO 9001:2008. Daarbij zijn twee data zeer belangrijk:

Na 15 november 2009:
een nieuw certificaat of hercertificatie kan alleen nog op basis van ISO 9001:2008.

Na 15 november 2010:
na deze datum zijn certificaten tegen ISO 9001:2000 niet meer geldig.

bron: http://www2.nen.nl