7 juli, 2015 · Jeroen Molenaar 4 dingen die je moet weten over de nieuwe ISO 9001 en ISO 14001

In oktober 2015 veranderen beide normen. Hierbij worden grote veranderingen doorgevoerd, met gevolgen voor huidige en toekomstige gebruikers van beide normen. 4 dingen die je moet weten over de aankomende veranderingen.

1)     De norm volgt de High Level Structure (HLS)

HLS is de afkorting van High Level Structure. Dit is de basisstructuur met kerneisen waaraan alle managementsysteemnormen moeten gaan voldoen. Het betekent dat managementsysteemnormen zoals ISO 9001 en ISO 14001 voortaan dezelfde hoofdstuk- en paragraafindeling kennen. Deze eenduidige structuur maakt het makkelijker om managementsystemen te integreren. Daarnaast wordt in de nieuwe HLS opzet ook gewerkt met het plug-in model. Hiermee wordt het mogelijk om verschillende managementsysteemnormen te koppelen op basis van een set kerneisen die voor alle normen gelijk zullen zijn.

2)     Wat zijn de voordelen van de HLS structuur?

Door gebruik te maken van dezelfde set van kerneisen in verschillende managementsysteemnormen is integratie van verschillende normen in één managementsysteem makkelijker te maken. Dit biedt onder andere voordelen voor; snellere en efficiëntere certificatie, betere aansluiting op bedrijfsstrategie en doelstellingen en niet in de laatste plaats voor integraal risico- en compliance management voor meerdere normen.

3)     Wat betekent de nieuwe norm voor mijn huidige certificaat?

ISO 9001:2008 en ISO 14001:2004 zijn voorlopig nog geldig en organisaties kunnen nog steeds hun voordeel doen met implementatie en certificatie tegen deze normen. Na de datum van definitieve publicatie van ISO 9001:2015 / ISO 14001:2015 is er een periode van 3 jaar om de bestaande certificaten om te laten zetten naar de 2015 versie. 3 jaar na publicatie vervallen alle ISO 9001:2008 / ISO 14001:2004 certificaten.

4)     Kan je tijdens de overgangsregeling ook voor de oude certificatieschema’s kiezen?

Ja, dat kan. Bij een (her)certificatie onderzoek voor oktober 2015 ontvangt de aanvrager een certificaat voor ISO 9001:2008 / ISO 14001:2004 met een looptijd van 3 jaar. Vindt het (her)certificatie onderzoek plaats na oktober 2015, maar voor 1 januari 2017, dan ontvangt de aanvrager het certificaat met een looptijd tot oktober 2018.

Alle hercertificatie onderzoeken na 1 januari 2017 dienen in principe te worden uitgevoerd op basis van de nieuwe versie ISO 9001:2015 / ISO 14001:2015. Tussentijds overstappen is ook mogelijk, echter op dat moment wordt het oude certificaat ingetrokken en start een nieuwe 3-jarige cyclus. Het is dus verstandig om bij de eerstkomende (her)certificatie audit deze overgang te maken.

Benieuwd wat de wijzigingen voor impact hebben op het eigen managementsysteem? We komen dat graag bespreken. Met onze unieke leaseconstructie en fair use policy zijn de aanpassingen ook financieel interessant door te voeren.