Missie en Visie

MnP Solutions is een organisatieadviesbureau gespecialiseerd in het verkrijgen van inzicht, verbetering en borging. De aanpak tot het verkrijgen hiervan, maar ook in de algehele bedrijfsvoering heeft MnP Solutions een eigen werkwijze ontwikkeld, waarbij vijf kernwaarden centraal staan.

Missie

Onze missie is het blijvend verbeteren van het bedrijfsresultaat van ondernemingen door inzicht te verschaffen in bedrijfsprocessen en deze processen te verbeteren en organisaties te ontzorgen bij de boriging ervan. Om dit te bereiken, biedt MnP Solutions klant- en probleemspecifieke oplossingen aan waarmee een onderneming zelfstandig in staat is, taken en verantwoordelijkheden optimaal in te zetten, verliezen en fouten te reduceren en stuurinformatie te gebruiken om kritische beslissingen te nemen.

Visie

In de continu veranderende omgeving waarin ondernemingen zich bevinden, zijn zij voortdurend op zoek naar manieren om hun prestaties te verbeteren en de concurrentie een stap voor te blijven. Hierbij spelen strategische, tactische, maar ook operationele vraagstukken een grote rol.

Om aan deze natuurlijke zoektocht een goede invulling te geven, wordt vaak gedacht dat er harder gewerkt moet worden. Wij zijn van mening dat niet harder werken, maar slimmer werken het antwoord is op de dynamiek van deze tijd.

Slimmer werken begint met logisch verlopende bedrijfsprocessen en gebruik maken van de correcte informatie op de juiste plek. Om dit te bereiken hebben ondernemingen inzicht nodig in hun bedrijfsprocessen en informatievoorziening.

MnP Solutions wil een prominente rol spelen in de vraagstukken die organisaties nu en in de toekomst bezighouden. Door onderscheidend te werken volgens de kernwaarden van onze onderneming dragen wij bij aan structurele oplossingen. Hierbij richten wij ons op Inzicht, Verbetering en Borging.