Algemene voorwaarden

Op alle aanbiedingen en overeenkomsten van Molenaar&Plasman Solutions VOF zijn de ICT~Office voorwaarden module algemeen en module 9 (consultancy) van toepassing (“de algemene voorwaarden”), gedeponeerd op 14 januari 2009 bij de Kamer van Koophandel Midden-Nederland onder nummer 30174840.