Optimalisatie in samenwerking

Van tegenwerken naar samenwerken. Dat is de crux bij het optimaliseren van samenwerkingen. Veel klanten en leveranciers werken al jaren samen, en zijn tevreden of gematigd tevreden over de samenwerking. Wat men vaak niet beseft, is dat in de loop van de tijd verborgen kosten in de samenwerking zijn ontstaan. Deze verborgen kosten kunnen ontstaan doordat er gedurende de samenwerking fouten zijn gemaakt, waarop vervolgens maatregelen zijn genomen. Fouten ontstaan door veranderingen aan een van of beide organisaties zonder daarover duidelijk met elkaar gecommuniceerd te hebben of door bijvoorbeeld veranderende verwachtingen en wensen. Voorbeelden van verborgen kosten zijn:

  • Hoeveel vergaderingen zijn er tussen klant en leverancier, en zijn deze doelgericht?
  • Hoeveel handtekeningen moeten er op een opdracht of factuur staan alvorens deze goed gekeurd wordt?
  • Hoeveel controles moeten er gedaan worden op de werkzaamheden van de leverancier?
  • Zijn er alternatieve oplossingen bij de leverancier die wellicht beter aansluiten op de wensen van de klant?

In de praktijk zijn leveranciers vaak terughoudend om kritische feedback te geven aan de klant, met als angst de relatie te verslechten. Voor klanten daarentegen is het vaak géén topprioriteit om te werken aan het optimaliseren van de samenwerking, omdat men toch al wel tevreden is en kostenreductie plaatsvindt door de prijs te drukken. Zowel klant als leverancier sturen hiermee op korte termijn succes, terwijl het potentieel van het daadwerkelijk optimaliseren van de samenwerking véél groter is en op langer termijn lijdt tot een gezondere onderlinge verhouding.

MnP Solutions helpt uw organisatie in het verbeteren van de samenwerking met uw klant of leverancier, met een gestructureerde gezamenlijke aanpak. In het kort gaan we daarmee:

  • Van onduidelijke verwachtingen hebben naar duidelijke verwachtingen naleven,
  • Van onduidelijke onderlinge processen naar duidelijkheid in onderlinge processen
  • Van géén samenhang tussen processen naar samenhang tussen onderlinge processen
  • Van operationele klant-leverancier relatie naar lange termijn strategische partners
Vraag hier vrijblijvend extra informatie aan.