Procesverbetering

Er is altijd ruimte voor verbetering, bij elke organisatie en binnen elk proces. Soms door kleine veranderingen, soms door grotere veranderingen. MnP Solutions ondersteunt uw organisatie bij dit veranderproces, en draagt er samen met uw medewerkers zorg voor dat verbeteringen gerealiseerd worden.

Voor MnP Solutions ligt het fundament van verbetering in het optimaal benutten van mens, systeem en proces.

 • Mens: Het verbeteren van kennis en creëren van het gewenste gedrag
 • Proces: Het praktisch maken van het proces met concrete en de juiste afspraken
 • Systeem: Het gebruik maken van de juiste ICT-oplossing die werkzaamheden vereenvoudigt en inzicht geeft in de prestatie

Verbeterprojecten richten zich bijvoorbeeld op:

 1. Verbeteren van het werkkapitaal.
  • Verlagen debiteurenstand; beter sturen op debiteuren en verhogen kwaliteit van de facturen
  • Verlagen onderhandenwerk; sneller factureren na uitvoering van uitgevoerde werkzaamheden
  • Verlagen voorraad; bepalen van ideale voorraadhoogte, bestelhoeveelheid etc.
  • Controleerbaar houden van crediteurenstand
 2. Efficiëntere inzet van uren, materiaal en/of materieel.
  • Verbetering routing en opstelling in magazijn/werkplaats
  • Verhoging Hands-On-Tool Time; door verliestijden weg te nemen en/of te reduceren
  • Vereenvoudiging/automatisering van administratieve/secundaire processen, zodat hier minder tijd aan besteed hoeft te worden

MnP Solutions biedt voor eenvoudige verbeterprojecten een afgeleide van Kaizen en Lean Six Sigma aan. Met deze aanpak wordt in slechts vijf dagen met een projectteam met verschillende medewerkers van uw organisatie, inzicht gegeven in het probleem en het proces. Daarnaast wordt kwantitatief gemaakt wat het kost als er géén verandering plaatsvindt en worden verbeteracties gedefinieerd, geïmplementeerd en gebord. Globaal kent deze aanpak de onderstaande opbouw:

 • Define: Definiëren wat het probleem is, gegevens verzamelen om het probleem meetbaar te maken
 • Measure: Meten/analyseren van de huidige procesprestatie en het in kaart brengen van het huidige proces
 • Analyse: Uitvoeren knelpuntenanalyse vanuit metingen en huidige proces
 • Improve: Opstellen  en uitvoeren verbeteracties, opstellen en implementeren van nieuwe afspraken
 • Control: Afspraken borgen en prestatie continu meetbaar maken (middels zo handig mogelijke systemen)

Voor complexere problemen maakt MnP Solutions gebruik van de verschillende tools uit de Lean Six Sigma methodiek, pragmatisch en doelgericht worden de stappen uit deze methode waar nodig ingezet om het optimale resultaat te behalen.

Naast “reguliere” verbeterprojecten is MnP Solutions gespecialiseerd in:

Vraag hier vrijblijvend extra informatie aan.