Onderhouden

Na het behalen van het kwaliteitsmanagementcertificaat wilt u als organisatie het certificaat behouden, maar ook het maximale eruit blijven halen. Dit vergt onderhoud en aanpassingen, die gedurende het jaar periodiek uitgevoerd moeten worden. MnP Solutions ondersteunt uw organisatie hierbij met de uitvoer van interne audits en concrete aanpassingen en updates aan het kwaliteitsmanagementsysteem. Op deze manier kunt u zorgeloos blijven werken aan de kwaliteit binnen uw organisatie.

Aanpak

Bij het onderhouden van uw kwaliteitssysteem kent MnP Solutions de onderstaande aanpak. Het staat u hierbij vrij te kiezen welke werkzaamheden door uzelf of door ons worden uitgevoerd.

  • Het uitvoeren van interne audits (volgens vooraf te bepalen planning).
    Een interne audit bestaat uit de voorbereiding, interviews en documentatieonderzoek op locatie en het uitwerken van de bevindingen. De bevindingen worden in een rapport met een actielijst weergegeven.
  • Gevonden afwijkingen en verbeterpunten worden in overleg verwerkt in het kwaliteitshandboek.
  • (Kleine) Implementaties vanuit de gevonden afwijkingen en verbeterpunten worden in overleg geïmplementeerd.