Procesbeschrijving en modellering

Het in kaart brengen van een proces vormt de basis voor elk inzicht- en verbetertraject.
Hoe kan immers inzicht verkregen worden in een proces dat niet bekend is, of hoe kan deze worden verbeterd? Hiervoor biedt MnP Solutions een variatie van verschillende Business Process Modeling (BPM) tools aan.

Met betrouwbare software als Microsoft Visio en Mavim Business Rules brengen wij de desbetreffende processen van uw organisatie in kaart. In de procesbeschrijving kunnen ook, verantwoordelijkheden, relaties, interacties en werkinstructies worden verwerkt. Door hierbij de mensen die verantwoordelijk zijn voor het uitvoeren van het proces nauw te betrekken, garanderen wij dat het beschreven proces aansluit op de uitvoering in de praktijk.

De beschreven processen zijn hiermee te gebruiken als;

  • procedures voor het (kwaliteit)managementsysteem,
  • procedures ten behoeven van een certificering,
  • uitgangspunt voor knelpuntanalyses,
  • uitgangspunt voor het uitvoeren van metingen en analyses,
  • instructie voor (nieuwe) medewerkers.

Wilt u meer weten over de toepasbaarheid van BPM in uw organisatie?

Vraag hier vrijblijvend informatie op.