KPI en dashboard ontwikkeling

U wilt uw bedrijfsstrategie graag succesvol in praktijk brengen, zowel op de lange, als op de korte termijn. Met deze strategie streeft u relevante bedrijfsdoelstellingen na, die u graag regelmatig beoordeelt.

In de gehele organisatie en op alle niveaus vinden processen plaats die bepaalde prestaties leveren. Deze prestaties hebben invloed op het waarmaken van de doelstellingen. Om er zeker van te zijn dat de doelstellingen ook worden bereikt, is het van belang de processen en prestaties die een kritische invloed hebben, in kaart te brengen, te meten en te presenteren.

Kritische prestatie indicatoren of Key Performance Indicators, afgekort KPI’s, zijn variabelen die gebruikt worden om prestaties van organisaties en de onderliggende processen te meten en te beoordelen. De KPI’s moeten zo gekozen worden dat zij meten waar de organisatie naar toe gaat.

Succesvolle KPI’s

Om succesvolle KPI’s te ontwikkelen en te gebruiken binnen organisaties worden er verschillende algemene eisen gesteld aan het opstellen van deze kengetallen:

 • Ze zijn verbonden aan de organisatiedoelen
 • Ze zijn geloofwaardig, betrouwbaar en eenvoudig te meten
 • Een indicator moet mensen motiveren beter te presteren
 • De prestatie moet beïnvloedbaar zijn

Bij het opstellen van KPI’s is het belangrijk om algemene indicatoren op te splitsen. Winst is bijvoorbeeld het verschil tussen opbrengst en kosten. Kosten kunnen vervolgens ook weer op verschillende manieren opgedeeld worden. Door voldoende gedetailleerde KPI’s te gebruiken, zal het inzicht een stuk nauwkeuriger zijn en kan men beter aangeven waar eventuele knelpunten zitten. Hierdoor ben u “in control” en beter in staat tijdig (bij) te sturen.

MnP Solutions vindt dat organisaties niet moeten stoppen bij het primair inzichtelijk maken van  KPI’s. De grenzen van deze indicatoren en de te ondernemen acties bij een overschrijding hiervan, zijn net zo belangrijk. Ook bij het bepalen van deze acties ondersteunen wij uw organisatie. Alleen op deze wijze bent u verzekerd van een betrouwbaar stuurmiddel om de bedrijfsdoelstellingen te bereiken.

Om te komen tot de juiste KPI’s nemen wij de volgende stappen:

 • Bedrijfsstrategie en doelstellingen in kaart brengen
 • Kritische processen en prestaties vaststellen
 • De huidige en gewenste prestaties vaststellen
 • De prestatiegrenzen bepalen
 • Betrouwbare en begrijpelijke indicatoren ontwikkelen
 • KPI verantwoordelijke benoemen
 • Acties beschrijven bij overschrijding van de betreffende prestatiegrens
 • Praktische dashboards maken om KPI’s op te volgen


Wilt u meer te weten komen over KPI’s en dashboards en wat wij voor u kunnen betekenen?

Vraag hier vrijblijvend extra informatie aan.