Data analyses

Van data, naar informatie, naar bruikbare kennis, dat is wat MnP Solutions kan doen voor uw organisatie. Elke dag  worden er in uw organisatie metingen verricht, die leiden tot een berg aan gegevens. In systemen of op formulieren, op allerlei wijzen worden zaken geregistreerd. Het maken van een factuur resulteert in een factuurdatum, die gecombineerd met de eerdere orderdatum, tot de doorlooptijd van het facturatieproces leidt.  Maar ook kosten of de winstgevendheid per product of dienst, het voldoen aan de eisen van een product etc. Het zijn allemaal voorbeelden van data die binnen uw organisatie wordt voortgebracht.

Deze data kan MnP Solutions omzetten naar praktische informatie. Met gespecialiseerde software analyseren wij de data en zetten we deze om in duidelijke grafieken en analyses. Aan de hand van deze analyses wordt een brainstorm georganiseerd. In deze brainstorm wordt informatie daadwerkelijk kennis. Door kritische en scherpe vragen te stellen, wordt de data geduid en kunnen concrete verbeteracties worden geformuleerd.

Succesvolle data analyses

  • Van onderbuikgevoel naar harde feiten
  • Cruciaal onderdeel van menig verbeterproject
  • Creëert draagvlak en betrokkenheid
  • Helpt om het proces beter te begrijpen
  • Brengt knelpunten en potentiële verbetering kwantitatief in kaart.
Vraag hier vrijblijvend extra informatie aan.