Inzicht

Als ondernemer of manager bent u altijd op zoek naar verbeteringen om de concurrentie een stap voor te blijven. Hiervoor heeft u inzicht in bedrijfsprocessen nodig, maar ook informatie om uw beslissingen op te baseren. De benodigde informatie kan hierbij uit de eigen organisatie komen of van buiten de organisatie. In alle gevallen wilt u de informatie snel beschikbaar hebben, maar met de wetenschap dat deze correct en actueel is. Alleen dan, kunt u beslissingen nemen die tot verbeterde prestaties leiden.

Inzicht brengen in uw organisatie kan op verschillende wijze:

  • Opstellen KPI’s en dashboards: Met de juiste KPI’s en dashboards heeft u op elk gewenst moment inzicht in de belangrijkste prestaties van uw organisatie
  • Data analyses: Elke dag verzamelt uw organisatie gegevens. Met gespecialiseerde software en de praktijkkennis van uw organisatie, veranderen abstracte gegevens, in concreet inzicht en heldere acties
  • Procesmodellering: Processen en afspraken zorgen bewust en onbewust dat uw organisatie presteert zoals zij werkt. Door de processen met de verschillende belanghebbende in teamverband in kaart te brengen, ontstaat naast inzicht, wederzijds begrip voor elkaars processtappen
  • Brownpapersessie: Door met een projectteam, problemen te onderzoeken en te herkennen, kennis over prestaties en processen te delen, ontstaat snel en concreet inzicht in verbeterpunten en praktische acties


MnP Solutions werkt onder andere met Microsoft producten, Minitab en Mavim bij de inrichting van uw inzicht-vraagstukken.

Vraag hier vrijblijvend extra informatie aan.